Reference


Področje avtomatizacije industrijskih procesov in telemetrije:


Objekt:          RAZISKOVALNA ENOTA OLEA - Nizkoenergijska samozadostna mobilna enota za predstavitev
                      novih konceptov nizkoeksergijskih tehnologij na osnovi obnovljivih virov energije
Dela:              Krmilni sistem, lokalni nadzorni sistem, centralni nadzorni sistem, sistem obveščanja
                      Funkcije krmilnega sistema:
                     - krmiljenje hibridnega sistema ogrevanja
                     - krmiljenje hibridnega sistema prezračevanja
                     - krmiljenje hibridnega sistema samooskrbe z električno energijo z upoštevanjem vremenskih napovedi
                     - krmiljenje odzivnega sistema pametnih inštalacij
                     - meritve energetskih, notranjih in okoljskih parametrov
                     - stalna GPRS povezava z nadzornim centrom
                     - sistem SMS obveščanja in povpraševanja
   
Povezave:       www.olea.si
   
Objekt:          CENTRALNI NADZORNI SISTEM V OBČINI ZAGORJE OB SAVI
Dela:              Postavitev centralnega nadzornega sistema v nadzornem centru in povezanih dislociranih enot
                      Namen:
                     - stalno spremljanje notranjega ugodja ter rabe različnih energentov v večjih dislociranih javnih objektih
                     - integracija proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov
                     - integracija ARSO okoljskih podatkov
                     - integracija dislociranih objektov na kanalizaciji
                     - integracija pametne javne razsvetljave
                     - integracija dislociranih objektov na vodovodu
                     - integracija raziskovalne enote OLEA
Povezave:   
   
Objekt:          CELOVŠKI DVORI
Dela:              Izdelava aplikativne programske opreme pametnih inštalacij za nadstandardna stanovanja
Povezave:   
   
Objekt:          ČISTILNA NAPRAVA KIDRIČEVO
Dela:              Dodelave aplikativne programske opreme za krmiljenje procesa
                      Dodelave centralnega nadzornega sistema SCADA
Povezave:   
   
Objekt:          ČISTILNA NAPRAVA GORIŠNICA
Dela:              Dodelave aplikativne programske opreme za krmiljenje procesa
                      Dodelave centralnega nadzornega sistema SCADA
Povezave:   
   
Objekt:          CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA HRASTNIK
Dela:              Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje procesa
                      Izdelava centralnega nadzornega sistema SCADA z integracijo sedmih dislocirano krmiljenih procesov
                      Izdelava sistema za visokorazpoložljivo SMS alarmiranje o napakah na procesu
Povezave:   
   
Objekt:          ODVODNJA IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POVODJU SPODNJE SAVE - KANALIZACIJA KRŠKO ZA OBČINO KRŠKO
Dela:              Izdelava centralnega nadzornega sistema SCADA
                      Izvedba komunikacije in sinhronizacija podatkov s centralnim nadzornim sistemom podjetja VIPAP VIDEM Krško d.d.
                      Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje procesa s 23 dislociranimi objekti v sestavi:
                     - proces mehanskega predčiščenja za potrebe komunalnih odpadnih vod pred vstopom na čistilno napravo VIPAP
                     - 13 črpališč za odpadno vodo na levem in desnem bregu Save
                     - črpališče fekalij
                     - postaja za sprejem vsebine greznic
                     - razbremenilnik
                     - 6 zadrževalnih bazenov
Povezave:   
   
Objekt:          ČISTILNA NAPRAVA MISLINJA
Dela:              Izdelava aplikativne programske opreme centralnega nadzornega sistema
Povezave:   
   
Objekt:          ČISTILNA NAPRAVA GUSEV (Rusija)
Dela:              Izdelava aplikativne programske opreme za črpališče čistilne naprave
Povezave:   
   
Objekt:          NACIONALNI VETERINARSKI INŠTITUT
Dela:              Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje čistilne naprave za obdelavo odplak virološkega laboratorija
                      Izdelava lokalnega nadzornega sistema
                      Izdelava centralnega nadzornega sistema
Povezave:   
   
Objekt:          CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA KOPER
Dela:              Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje več sklopov čistilne naprave
                      Optimizacija pretočne dinamike s sistemom hibridne nelinearne regulacije
                      Dodelave centralnega nadzornega sistema
Povezave:   
   
Objekt:         PBMV-C ob zagorski obvoznici
Dela:             Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje bazena za zadrževanje in prečrpavanje odpadnih voda
                     Komunikacija z oddaljenim objektom PBMV-S
                     Povezava v centralnega nadzornega sistema preko GPRS omrežja
Povezave:   
   
Objekt:         PBMV-S ob zagorski obvoznici
Dela:             Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje bazena za zadrževanje in prečrpavanje odpadnih voda
                     Program zapore za avtomatsko regulacijo in omejitev pretoka skozi zadrževalnik
                     Komunikacija z oddaljenim objektom PBMV-C
                     Povezava v centralnega nadzornega sistema preko GPRS omrežja
Povezave:   Področje 2D in 3D projektiranja industrijskih objektov s strojno opremoObjekt:         ČISTILNA NAPRAVA GLOBOKO
Dela:             Sodelovanje pri pripravi PGD dokumentacije (strojno)
Povezave:   
   
Objekt:         ČISTILNA NAPRAVA SEVNICA
Dela:             Sodelovanje pri pripravi PGD dokumentacije (elektro)
Povezave:   
   
Objekt:         ČISTILNA NAPRAVA AGROPROTEINKA (Zagreb, Hrvaška)
Dela:             Sodelovanje pri pripravi PZI dokumentacije (strojno)
                     Sodelovanje pri pripravi PID dokumentacije (strojno),
                     Sodelovanje pri pripravi PID dokumentacije (elektro)
Povezave:   
   
Objekt:         ČISTILNA NAPRAVA BALCHIK  (Bolgarija)
Dela:             Sodelovanje pri pripravi PZI dokumentacije (elektro)
Povezave:   
   
Objekt:         LAFARGE CEMENT d.o.o.
Dela:             Sodelovanje pri pripravi podatkov za postavitev elektromotorja moči 1,1 MW.
Povezave:   
   
Objekt:         ČRPALIŠČE ZALOG
Dela:             Sodelovanje pri pripravi PID dokumentacije (elektro)
Povezave:   
   
Objekt:         ČISTILNA NAPRAVA BREŽICE
Dela:             Sodelovanje pri pripravi PID dokumentacije (strojno)
Povezave:   
   
Objekt:         ČISTILNA NAPRAVA JANA
Dela:             Sodelovanje pri pripravi IDZ dokumentacije (strojno)
Povezave:   
   
Objekt:        ČISTILNA NAPRAVA JAMNICA
Dela:            Sodelovanje pri pripravi IDZ dokumentacije (strojno)
Povezave:   
   
Objekt:         ČISTILNA NAPRAVA FRIKOM
Dela:             Sodelovanje pri pripravi IDZ dokumentacije (strojno)
Povezave:   
   
Objekt:         ČISTILNA NAPRAVA CELEX
Dela:             Sodelovanje pri pripravi IDZ dokumentacije (strojno)
Povezave:   
Ostala področja:Objekt:        IUV- INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA
Dela:            Razvoj in izdelava sistema za zmanjševanje vibracij in hrupnosti cevnega sistema z zniževanjem turbulence in kavitacije
Povezave:   
   
Objekt:        KONTROLIRANI PREHODI
Dela:            Izvedba več kot 100 kontroliranih prehodov ali povezanih storitev
Povezave:   
   
Objekt:        STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
Dela:            Razvoj razne strojne in programske opreme po naročilu
Povezave:   

Comments