Telfex in Občina Zagorje ob Savi v družbi najboljših

Datum objave: Oct 08, 2013 2:26:1 PM

Prizanje Werner von Siemens

za učinkovitost v industriji

ter oskrbi z energijo in vodo

Podjetje je v oktobru prejelo prestižno Siemensovo priznanje Werner von Siemens za učinkovitost, ki smo jo izkazovali na projektu izvedbe krmilnega in nadzornega sistema, ki zagotavlja harmonično delovanje vseh vgrajenih tehnologij in sistemov, med njimi so hibridni sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ter proizvodnje električne energije v Raziskovalni enoti OLEA. Investitor in soavtor prijave nagrajene aktivnosti v okviru projekta Remining LowEX je bila Občina Zagorje ob Savi.

Nagrada Werner von Siemens nagrajuje učinkovitost v industriji ter oskrbi z energijo in vodo. V prvi izvedbi natečaja je žirija izbrala 5 finalistov, ki so dosegli visoke prihranke energentov, izboljšali produktivnost in prispevali k varovanju okolja.Visoki prihranki energentov, stroškovna učinkovitost, kratke povračilne dobe investicije in Siemensova oprema za industrijsko avtomatizacijo so lastnosti, ki družijo finaliste prve izvedbe nagrade Werner von Siemens za učinkovitost v industriji ter oskrbi z energijo in vodo.

Prijave je ocenjevala žirija v sestavi Andrej Brelih, vodja divizije Industrijska avtomatizacija in pogonska tehnika v družbi Siemens, Werner Schöfberger, vodja področja sistemi avtomatizacije – procesna avtomatizacija pri Siemensu AG Avstrija, Vanja Ambrožič in David Nedeljkovič, profesorja na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter Andreja Šalamun, urednica priloge časnika Finance Okolje in energija.

Razglašeni finalisti na podelitvi so bili: Cinkarna Celje, Pivovarna Union, Petrol Energetika, Sistemi INES ter Telfex, pri čemer je bil kipec Werner von Siemens podeljen Cinkarni Celje.

Za razglasitev finalistov je za naš projekt strokovna komisija uporabila naslednjo razlago: „Projekt je kompleksen in multidisciplinaren, njegova vrednost je tudi v povezovanju slovenskega razvoja oziroma znanja in industrije. Ker je dostopen komurkoli, izobražuje širok spekter deležniških skupin in je odlična podlaga za prenos dobrih praks. Učinki na področju prihranka virov so precejšnji, saj je objekt energetsko samozadosten“.

Ker uporabljene rešitve bazirajo na zanesljivih sistemih za industrijsko avtomatizacijo, jih je mogoče aplicirati na različnih tipih subjektov v industriji, energetiki, kot tudi okoljskih tehnologijah in upravljanju javne infrastrukture.

Zagorski projekt Raziskovalna enota OLEA, Občina Zagorje ob Savi in Telfex smo s tem priznanjem med drugim pridobili:

- predstavitev v različnih tiskanih edicijah in na spletnih platformah časnika Finance;

- promocijo v galeriji Werner von Siemens. Tam se zbirajo podatki o dobrih praksah na področju učinkovitosti. Galerija bo prvič na ogled javnosti na podelitvi nagrad, kasneje pa bo dostopna kot primer dobre prakse na komunikacijskih platformah časnika Finance in družbe Siemens;

- informacijo strokovne žirije o kakovosti našega projekta;

- certifikat Werner von Siemens.

Povzetek članka "Kako energetsko učinkovita je slovenska industrija" na strani Finance akademija:

Skoraj vse tehnologije na enem mestu

Zaradi njegovih posebnosti se je komisija odločila posebej poudariti projekt OLEA - nizkoenergijsko samozadostno mobilno enoto za predstavitev novih konceptov nizkoenergijskih tehnologij na podlagi obnovljivih virov energije, ki ga prijavlja Telfex. Projekt je del evropske pobude Concerto, ki je namenjena udejanjanju trajnostnega razvoja na področju energije v evropskih mestih, sofinancira pa ga evropska komisija. Kot navaja prijavitelj, je najpomembnejši element napreden nadzorni sistem, ki pokriva harmonizacijo in optimizacijo delovanja različnih hibridnih sistemov, merjenje spremenljivk vseh vgrajenih sistemov, parametre notranjega bivalnega okolja in nadzor vseh aktuatorjev. Razlog je potreba po praktičnem prikazu delovanja tehnologij obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, saj ima takšen projekt veliko boljše izobraževalne učinke, kot jih lahko dosežejo s predavanji in delavnicami. OLEA ni priključena na nobeno javno infrastrukturo, kljub temu pa je v njej zagotovljeno ugodje, potrebno za bivanje, hkrati pa je skoraj povsem brez okoljskega odtisa, trdijo v prijavi. Večina uporabljenih tehnologij je že na trgu, izbrane pa so take, da so primerne tudi za uporabo pri energetski prenovi.

V okviru projekta so nastali novi produkti in storitve, ki jih podjetja lahko tržijo. Je kompleksen in multidisciplinaren, njegova vrednost je tudi v povezovanju slovenskega razvoja oziroma znanja in industrije. Ker je dostopen komurkoli, izobražuje širok spekter deležniških skupin in je odlična podlaga za prenos dobrih praks, ugotavlja komisija. Učinki na področju prihranka virov so precejšnji, saj je objekt energetsko samozadosten.

Čestitke finalistom v časniku Finance, 25.09.2013:

Odpri v polni velikosti