Reference

Področje avtomatizacije industrijskih procesov in telemetrije:

Objekt: RAZISKOVALNA ENOTA OLEA - Nizkoenergijska samozadostna mobilna enota za predstavitev

novih konceptov nizkoeksergijskih tehnologij na osnovi obnovljivih virov energije

Dela: Krmilni sistem, lokalni nadzorni sistem, centralni nadzorni sistem, sistem obveščanja

Funkcije krmilnega sistema:

- krmiljenje hibridnega sistema ogrevanja

- krmiljenje hibridnega sistema prezračevanja

- krmiljenje hibridnega sistema samooskrbe z električno energijo z upoštevanjem vremenskih napovedi

- krmiljenje odzivnega sistema pametnih inštalacij

- meritve energetskih, notranjih in okoljskih parametrov

- stalna GPRS povezava z nadzornim centrom

- sistem SMS obveščanja in povpraševanja

Povezave: www.olea.si

Objekt: CENTRALNI NADZORNI SISTEM V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

Dela: Postavitev centralnega nadzornega sistema v nadzornem centru in povezanih dislociranih enot

Namen:

- stalno spremljanje notranjega ugodja ter rabe različnih energentov v večjih dislociranih javnih objektih

- integracija proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov

- integracija ARSO okoljskih podatkov

- integracija dislociranih objektov na kanalizaciji

- integracija pametne javne razsvetljave

- integracija dislociranih objektov na vodovodu

- integracija raziskovalne enote OLEA

Povezave:

Objekt: CELOVŠKI DVORI

Dela: Izdelava aplikativne programske opreme pametnih inštalacij za nadstandardna stanovanja

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA KIDRIČEVO

Dela: Dodelave aplikativne programske opreme za krmiljenje procesa

Dodelave centralnega nadzornega sistema SCADA

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA GORIŠNICA

Dela: Dodelave aplikativne programske opreme za krmiljenje procesa

Dodelave centralnega nadzornega sistema SCADA

Povezave:

Objekt: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA HRASTNIK

Dela: Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje procesa

Izdelava centralnega nadzornega sistema SCADA z integracijo sedmih dislocirano krmiljenih procesov

Izdelava sistema za visokorazpoložljivo SMS alarmiranje o napakah na procesu

Povezave:

Objekt: ODVODNJA IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POVODJU SPODNJE SAVE - KANALIZACIJA KRŠKO ZA OBČINO KRŠKO

Dela: Izdelava centralnega nadzornega sistema SCADA

Izvedba komunikacije in sinhronizacija podatkov s centralnim nadzornim sistemom podjetja VIPAP VIDEM Krško d.d.

Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje procesa s 23 dislociranimi objekti v sestavi:

- proces mehanskega predčiščenja za potrebe komunalnih odpadnih vod pred vstopom na čistilno napravo VIPAP

- 13 črpališč za odpadno vodo na levem in desnem bregu Save

- črpališče fekalij

- postaja za sprejem vsebine greznic

- razbremenilnik

- 6 zadrževalnih bazenov

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA MISLINJA

Dela: Izdelava aplikativne programske opreme centralnega nadzornega sistema

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA GUSEV (Rusija)

Dela: Izdelava aplikativne programske opreme za črpališče čistilne naprave

Povezave:

Objekt: NACIONALNI VETERINARSKI INŠTITUT

Dela: Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje čistilne naprave za obdelavo odplak virološkega laboratorija

Izdelava lokalnega nadzornega sistema

Izdelava centralnega nadzornega sistema

Povezave:

Objekt: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA KOPER

Dela: Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje več sklopov čistilne naprave

Optimizacija pretočne dinamike s sistemom hibridne nelinearne regulacije

Dodelave centralnega nadzornega sistema

Povezave:

Objekt: PBMV-C ob zagorski obvoznici

Dela: Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje bazena za zadrževanje in prečrpavanje odpadnih voda

Komunikacija z oddaljenim objektom PBMV-S

Povezava v centralnega nadzornega sistema preko GPRS omrežja

Povezave:

Objekt: PBMV-S ob zagorski obvoznici

Dela: Izdelava aplikativne programske opreme za krmiljenje bazena za zadrževanje in prečrpavanje odpadnih voda

Program zapore za avtomatsko regulacijo in omejitev pretoka skozi zadrževalnik

Komunikacija z oddaljenim objektom PBMV-C

Povezava v centralnega nadzornega sistema preko GPRS omrežja

Povezave:

Področje 2D in 3D projektiranja industrijskih objektov s strojno opremo

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA GLOBOKO

Dela: Sodelovanje pri pripravi PGD dokumentacije (strojno)

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA SEVNICA

Dela: Sodelovanje pri pripravi PGD dokumentacije (elektro)

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA AGROPROTEINKA (Zagreb, Hrvaška)

Dela: Sodelovanje pri pripravi PZI dokumentacije (strojno)

Sodelovanje pri pripravi PID dokumentacije (strojno),

Sodelovanje pri pripravi PID dokumentacije (elektro)

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA BALCHIK (Bolgarija)

Dela: Sodelovanje pri pripravi PZI dokumentacije (elektro)

Povezave:

Objekt: LAFARGE CEMENT d.o.o.

Dela: Sodelovanje pri pripravi podatkov za postavitev elektromotorja moči 1,1 MW.

Povezave:

Objekt: ČRPALIŠČE ZALOG

Dela: Sodelovanje pri pripravi PID dokumentacije (elektro)

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA BREŽICE

Dela: Sodelovanje pri pripravi PID dokumentacije (strojno)

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA JANA

Dela: Sodelovanje pri pripravi IDZ dokumentacije (strojno)

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA JAMNICA

Dela: Sodelovanje pri pripravi IDZ dokumentacije (strojno)

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA FRIKOM

Dela: Sodelovanje pri pripravi IDZ dokumentacije (strojno)

Povezave:

Objekt: ČISTILNA NAPRAVA CELEX

Dela: Sodelovanje pri pripravi IDZ dokumentacije (strojno)

Povezave:

Ostala področja:

Objekt: IUV- INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA

Dela: Razvoj in izdelava sistema za zmanjševanje vibracij in hrupnosti cevnega sistema z zniževanjem turbulence in kavitacije

Povezave:

Objekt: KONTROLIRANI PREHODI

Dela: Izvedba več kot 100 kontroliranih prehodov ali povezanih storitev

Povezave:

Objekt: STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Dela: Razvoj razne strojne in programske opreme po naročilu

Povezave: